Inrikes

Regeringen backar om sjukförsäkringen

Av: 

Pär Karlsson

INRIKES

Nu tvingas regeringen på defensiven.

Efter att ha blivit överkörda av riksdagen går man nu tillbaka till de gamla reglerna i sjukförsäkringen om hur arbetsförmågan ska prövas för de som varit sjukskrivna i 180 dagar.

– Regeringen tycker inte att detta är en optimal lösning, säger socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M).

Två gånger under 2011 krävde en samlad opposition i riksdagen en återgång till de gamla reglerna för sjukskrivna som ska prövas mot arbetsmarknaden efter 180 dagar.

När alliansregeringen gjorde förändringar i sjukförsäkringen 2008 skulle de sjukskrivna prövas mot arbete på "den reguljära arbetsmarknaden" i stället för "arbete normalt förekommande på arbetsmarknaden.

Enligt oppositionen är det gamla begreppet bättre och mer rättssäkert. Men både Försäkringskassan och Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) har utrett frågan och kommit fram till att en återgång inte innebär några nämnvärda förändringar för de sjukskrivna överhuvudtaget.

"Ingen optimal lösning"

Efter att socialförsäkringsministern sagt att han inte tänkte gå tillbaka till de gamla reglerna hotade delar av oppositionen med en misstroendeförklaring mot ministern, något som skulle kunnat få honom avsatt.

Men i dag meddelade Kristersson på en presskonferens att han föreslår förändringar i socialbalken som leder till en återgång till de gamla reglerna från och med halvårsskiftet.

– Regeringen tycker inte att detta är en optimal lösning, men den samlade oppositionen, från Socialdemokraterna till Sverigedemokraterna, har krävt det och då har vi respekt för det beslutet, säger han.

Nytt begrepp kommer redan 2013

Men trots att det gamla systemet nu återinförs är det bara tillfälligt. De flesta är överens om att inget av de två begrepp som de nu bråkats kring är optimala.

Försäkringskassan ska tillsammans med Socialstyrelsen och Arbetsförmedlingen ta fram ett verktyg för att bedöma vad enskilde sjukskrivnes arbetsförmåga. Enligt Kristersson ska det nya begreppet presenteras i januari 2013.

– Det är ett problem i dag att vi inte har en riktig tydlig mall om hur människors medicinska begränsningar ska bedömas mot de moderna arbetslivets krav. Det har vi aldrig haft i Sverige. Har man en sådan modell är chansen för en rättsäkrare modell ökar. Vår poäng har varit att både det nuvarande och det gamla begreppet brister i det avseendet, säger Ulf Kristersson.

"Det är utmärkt att regeringen backar"

Från oppositionen hördes i dag positiva tongångar.

– Det är utmärkt att regeringen backar, det här kommer att betyda mycket för de människor som drabbas av nuvarande regelverk. Den press vi bedrivit i riksdagen får nu effekt. Det kommer att behövas fler förändringar i sjukförsäkringen framöver både när det gäller ersättningar och regelverk, men i dag ska vi glädjas åt att regeringen backat på den här punkten, säger riksdagsman Tomas Eneroth (S), vice ordförande i socialförsäkringsutskottet till TT.

Publisert: