Inrikes

Kraftigt ras för ansökan om adoption

INRIKES

Stockholm. Ansökningarna för att adoptera barn har minskat drastiskt de senaste åren. En förklaring är att många som vill adoptera hinner bli för gamla.

På fem år har antalet ansökningar hos Adoptionscentrum minskat med 62 procent. 2006 kom 1 418 ansökningar, mot 538 i fjol. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska kommuner inte tillåta personer över 42 år att adoptera. Tidigare var rekommendationen att föräldrarna inte skulle vara äldre än 45 när barnet anlände.

Även utredningarna för adoption hos kommunerna har minskat. Socialstyrelsen beror det på att färre barn förmedlas för internationell adoption.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes