Inrikes

Många schizofrena slarvar med medicinen

INRIKES

Medicin. Mer än var fjärde schizofrenipatient tar inte sin medicin enligt instruktionerna visar en studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Doktoranden Cecilia Brain följde 177 patienter under ett år och fann att 27 procent av dem inte tog psykosläkemedlen som det var tänkt.

Det kan ge ökade sjukhusinläggningar, funktionsnedsättningar och ökad dödlighet. Schizofreni drabbar knappt en procent av befolkningen men kostnaderna för samhället är betydande, högre än för trafikolyckor enligt WHO. Cecilia Brain anser att sjukvården måste bli bättre på att följa upp det faktiska medicinintaget hos patienterna. Patientens och deras närståendes attityd till medicinen är också viktig.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes