Rekordvärme kostsam för SJ

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Den extrema värmen i juli slog ut delar av det svenska järnvägsnätet. De många inställda och försenade tågen har gjort att tusentals resenärer krävt SJ på ersättning. Bolaget har nu tvingats hyra in extra arbetskraft för att hantera högarna med ersättningskrav, skriver Svenska Dagbladet.

Trafikverkets statistik visar att 13 procent av tågen var inställda eller försenade under juli. Ihållande värme med återkommande åskväder visade sig vara för mycket för järnvägsnätet.

Enligt SJ:s restidsgaranti ska den som blivit minst en timme försenad på ett dagtåg beviljas ersättning för hela kostnaden om SJ orsakat förseningen. Enligt bolagets delårsrapport medförde förseningarna under juli extra utgifter på 31 miljoner kronor. Då är inte kostnaden för extra personal inräknad.

TT

Publicerad: