Psykologer utan leg på ordinarie tjänster

Publicerad:

INRIKES

Medicin. Ännu inte legitimerade psykologer anställs på ordinarie tjänster.

Något som kan riskera patienternas säkerhet, enligt Ulrika Sharifi, psykolog inom barnmedicin.

Psykologbristen gör att PTP-psykologer - personer som har gått psykologutbildning men genomgår ett praktiskt tjänstgöringsår för att få yrkeslegitimation - tillsätts på ordinarie psykologtjänster. Det berättar Ulrika Sharifi, psykolog och andre vice ordförande i Psykologförbundet, för TT.

– Det förekommer kontinuerligt inom både kommuner och landsting och särskilt på platser där det råder brist på psykologer, som i glesbygd och på orter långt från universitetsstäderna, säger hon.

Ensam ansvarig

Visst kan det fungera bra om det finns väl fungerande handledning och kolleger, medger Ulrika Sharifi, men menar att det samtidigt innebär stora problem.

– Det händer att en PTP-psykolog utan kollega sätts ensam på en ordinarie tjänst på en vårdcentral med ett högt tryck av patienter. Det kan innebära en risk för patientsäkerheten. PTP-psykologen kan få svårt att hinna göra den bedömning som krävs och träffa patienterna så ofta som de borde, säger hon.

Även om PTP-psykologen på en vårdcentral får handledning av en psykolog som finns på en annan arbetsplats så kan den belastning och vårdtyngd som en ordinarie psykologtjänst innebär bli orimlig, menar Ulrika Sharifi.

– Jag vet PTP-psykologer som satts på ordinarie tjänster och valt att sluta för att de har haft svårt att fullfölja PTP-året, och handledare som har larmat arbetsgivaren för att det gått riktigt illa, säger hon.

Psykologbrist döljs

Bristen på psykologer drabbar också elevhälsan. I exempelvis Värmland har färre än hälften av alla kommuner en psykolog anställd i elevhälsan, berättar Ulrika Shafari. Enligt skollagen har varje skolelev rätt till en elevhälsa där skolpsykolog ingår.

– Men vissa kommuner anser sig ha tillgång till psykolog i skolorna, när det egentligen handlar om att de vid särskilda behov köper in ett par timmar av privatpraktiserande psykologer, säger Ulrika Sharifi.

TT

Publicerad: