Kravmärkt skinka ställer krav på köparen

INRIKES

Livsmedel. Ekologisk skinka betyder inte att den saknar olika tillsatser.

Konsumenten måste kolla innehållsförteckningen noga om man vill ha en Kravmärkt gris, påpekar producenterna.

Under senare år har intresset för Kravmärkta julskinkor ökat. Men de är inte alltid så lätta att hitta. För den som tycker att djurens väl är viktigare än själva frågan om konserveringsmedel finns däremot fler skinkor att välja mellan. Av de 400 ton julskinka som svenska Kravgårdar i år producerar får bara tio ton Kravmärkas när de hamnar i butikernas kyldiskar.

Resten märks i stället som ekologisk. För att se om köttet ändå kommer från en gård där grisar går ute och betar i det fria gäller det att noga läsa innehållsförteckningen.

"Kravcertifierad råvara"

– Där ska det finnas en hänvisning till "Kravcertifierad råvara". Jag tycker synd om konsumenterna, säger Mats Schörling, bonde som säljer Kravmärkt griskött.

Bakgrunden är att charkuterister vill fortsätta behandla julskinka med konserveringsmedlet nitrit. Det är också något som Livsmedelsverket förespråkar.

Men organisationen Krav är kritisk och ifrågasätter användandet av nitrit.

Ökad cancerrisk

– Det finns metastudier som visar att nitrit kan ha en negativ effekt på hälsan och exempelvis öka risken för cancer, säger Kristin Karlsson, presschef för Krav.

Bland Kravbönderna väcker kravet om nitritfri skinka frustration. De upplever att märkningen som skulle stödja bättre djurhållning slår tillbaka mot dem som skulle gynnas. Deras grisar måste kunna vistas utomhus året runt och då i en riktig beteshage. Det är ett krav som inte ställs på andra ekologiska grisar.

Mats Schörling skulle gärna se något slags undantag till dess att charkuteristerna är beredda att överge nitritet.

– Hur ska vi kunna marknadsföra och ta betalt för våra Kravgrisar när vi inte får Kravmärka några charkprodukter över huvud taget för att det är nitrit i dem? säger han.

Kravmärkt dyrare

Prismässigt hamnar ekologisk skinka betydligt under Kravmärkt skinka. Så länge Livsmedelsverket förordar nitrit och charkföretagen följer efter, kommer Kravmärkt skinka att vara en liten nischprodukt, tror Lars Höök vid Jord på trynet, som organiserar bönder med Kravgrisar.

– Kravmärkning ger ju ett stort mervärde och är också en dyrare produkt. Eftersom bonden behöver satsa på större utrymmen och möjlighet för grisarna att gå ute fritt. Men risken i förlängningen är naturligtvis att om man inte får ut mervärdet på marknaden så kan det slå tillbaka mot bönderna. Men vi är inte där ännu, säger han.

TT