Torsby/Hagfors får behålla flyglinjen

INRIKES

Flyg. Invånarna i norra Värmland kan andas ut.

Flyglinjen Torsby/Hagfors till Arlanda är räddad säger Trafikverket. Åtminstone för två år framåt.

"I uppdraget från regeringen fanns en möjlighet för Trafikverket att förlänga avtalet med två år om antalet resenärer som nyttjar trafiken ökade markant och stabilt fram till och med 2016", skriver Bosse Andersson, utredningsledare på Trafikverket i pressmeddelandet.

Och det har det gjort, med upp emot 25 procent på två år. Linjen kommer att trafikeras med två dubbelturer per dygn fram till 2019.

TT