Publicerad:
Uppdaterad:

Skickas hem från BB efter sex timmar

Publicerad:
Uppdaterad:

Göteborg. Mammor och deras nyfödda barn ska skickas hem från sjukhuset redan sex timmar efter förlossningen, enligt en besparingsplan på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Principen tillämpas redan på flera håll i landet.

Förslaget gäller friska kvinnor, som haft okomplicerade förlossningar. I dag är vårdtiden i dessa fall mellan ett och två dygn, skriver Göteborgs-Posten.

Åtgärden finns på en lista med 156 besparingar som planeras på Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU).

SU ska spara 140 miljoner kronor 2010 genom att prioritera bort vård. Samtidigt går mer pengar till bland annat intensivvård och dyra, nya läkemedel.

Förslaget att skicka hem nyförlösta mammor väcker oro på förlossningsavdelningarna. Ingen konsekvensanalys har gjorts.

– Vi vet inte hur vi ska lösa det. Ingen handlingsplan finns i beredskap, säger Maud Ankardal, chef för förlossningsvården inom SU, till GP.

En fråga som väcks är om den tidiga hemgången medför någon verklig besparing, eftersom en del mammor kan behöva läggas in igen.

– Risken för återinskrivningar är stor, säger förlossningsläkaren Lars Ladfors till tidningen.

Enligt Socialstyrelsen, tillsynsmyndighet för sjukvården i landet, är det upp till varje sjukvårdshuvudman (landsting eller region) hur de vill göra i dessa frågor.

Socialstyrelsen har inga direkta synpunkter på just någon sextimmarsgräns, men poängterar att varje fall noga måste redovisas.

– När man inför den här typen av nya rutiner måste man göra en konsekvensbeskrivning och man måste se till att patientsäkerheten upprätthålls när det gäller så korta tider. Det får inte vara så att man skickar hem rutinmässigt, om det finns indikationer på att mamman behöver längre tid på sjukhus, säger Anders Printz, chef för hälso- och sjukvårdsavdelningen på Socialstyrelsen, till TT.

TT

Publicerad:
Publicerad: