Förbjuden kemikalie i dricksvatten

Publicerad:
Uppdaterad:

Kallinge. Höga halter av en förbjuden kemikalie har hittats i vattenprover i Kallinge i Ronneby kommun. 5 000 personer i området har druckit av vattnet.

Tätortens vattenverk har stängts och Kallinge förses med vatten från Ronneby, rapporterar lokala medier. Kemikalien har tidigare använts i bland annat brandsläckningsskum på flygflottiljen F17, som ligger nära den vattentäkt där proverna togs.

– Det är inte akut giftigt. Konsumenterna som druckit det här behöver inte oroa sig för några akuta hälsoeffekter, säger Anders Glynn, risk- och nyttovärderare på Livsmedelsverket, till TT.

Högflourerade ämnen är samlingsnamnet för det som hittats i proverna i Kallinge. Kemikalierna tillverkas av industrin för att användas i ytor som ska vara vatten- och fettavstötande.

– Halterna i detta dricksvatten går över det hälsomässigt tolerabla intaget för det mest kända ämnet som heter PFOS. Man ligger ungefär fyra gånger över det tolerabla intaget, säger Anders Glynn och fortsätter:

– Det är inte önskvärt ur hälsomässig synvinkel, men om man gör en bedömning utifrån den kunskap man har när ämnet blir giftigt finns alltid en marginal.

Ämnet upptäcktes när länsstyrelsen tog stickprover, men hur länge det funnits i vattentäkten är oklart.

– Men brandskummet slutade användas 2003-2004, säger Hans Nilsson, vd för det kommunala vattenbolaget, till P4 Blekinge.

Kemikalien fanns även i det utgående dricksvattnet och totalt har 5 000 personer i området druckit av vattnet.

– Detta fick vi svar om i dag och då beslutade vi om att stänga ner vattenverket direkt, säger Hans Nilsson.

Enligt en studie som presenteras på tisdagen från IVL Svenska miljöinstitutet fortsätter det att läcka ut PFAS från svenska flygplatser och det kommer att ta 60-70 år innan halterna i miljön är nere på normala nivåer igen.

– Fler dricksvattenproducenter bör fundera över detta. Finns det övningsplatser för brandsläckning i närheten av vattentäkterna bör man testa för de högflourerande ämnena, säger Anders Glynn.

TT

Publicerad: