Djurrättsaktivister mer militanta

INRIKES

Göteborg. Djurrättsaktivisterna tycks ha blivit mer aggressiva och höjt våldsribban. På senare år har mordbrand blivit vanligare vid deras aktioner.

Kerstin Jacobsson, professor i sociologi vid Göteborgs universitet, har sedan 90-talet studerat djurrättsrörelsen i Sverige och internationellt. Hon tycker sig se en våldsupptrappning.

– Att befria djur har man gjort hela tiden. Det som är speciellt nu är att man trappat upp en del när det gäller mordbrand. Normalt har Djurens Befrielsefront en policy att inte skada djur och människor. Så detta att de är beredda att skada människor kan möjligtvis ses som en upptrappning, säger hon.

Sommaren 2011 tog Djurens Befrielsefront på sig ett brandattentat mot en McDonalds-restaurang i Göteborg, som polisen rubricerade som grov mordbrand. I en pågående rättegång vid Skaraborgs tingsrätt där fem djurrättsaktivister anklagas för en rad grova brott finns också mordbrand med. En av de fem i det målet har tidigare dömts för mordbrand vid ett attentat i Dalarna 2009.

Jacobsson har i sin forskning djupintervjuat 22 aktivister i Sverige och ett 30-tal i Polen. Hon försöker förklara deras moraliska världsbild och var kraften i deras övertygelse kommer ifrån.

TT: Deras övertygelse gränsar ibland till fanatism. Varför?

– De ser djur som individer och drar paralleller till Holocaust och koncentrationslägren. Man ser koncentrationsläger för djur. De har en eld inom sig som brinner, känner en moralisk upprördhet och en stark kraft att göra något.

Jacobsson tror inte att det är fler än ett tiotal, max uppåt 50 personer, som ägnar sig åt våldsamheterna.

– De riktigt militanta är väldigt få men mycket aktiva och reser runt i landet.

TT