Fler Earth hour för att påverka

INRIKES

Stockholm. I kväll är det Earth hour och stora delar av Sverige släcker lamporna.

Målet är att uppmärksamma klimatfrågan, men efter timmen är det många som anser att de gjort sitt och lägger frågan på hyllan till nästa år.

Varje år uppmanar miljöorganisationer till en mörk timme, men Earth hour har inte en så stor påverkan som man kan tro.

Det statliga bolaget Svenska kraftnät uppskattar att energiförbrukningen minskar med ungefär 160 000 till 200 000 kilowattimmar. Det motsvarar ungefär en procent av förbrukningen en normal marsdag.

– Det är väldigt lite. Earth hour i sig ger inte så stor besparing, men det är ändå positivt eftersom det lyfter frågan, säger Peter Bennich vid Energimyndigheten.

Sitta i mörker

Förhoppningen är ett mer långsiktigt tänkande. Men Mattias Lundberg, docent i psykologi, tror inte att det fungerar.

– De flesta släcker lamporna, men de allra flesta påverkar inte sitt beteende över huvud taget efteråt.

Enligt Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem, är det möjligt att minska energianvändningen med 25-50 procent utan att det sänker levnadsstandarden. Men under en timme går det inte att komma upp i dessa nivåer.

– Jag är lite kluven kring Earth hour. Det är bra att man uppmärksammar klimatproblemen, men risken är att man skickar fel budskap. Att rädda världen och klimatet står inte i konflikt med god livskvalitet, man behöver inte sitta i mörker och frysa för att rädda klimatet.

Ingen lösning

Lars J Nilsson tycker att man ska tänka på miljön hela tiden och inte en timme om året, även om det är bra att man gör det.

Man kan fundera över hur man röstar, se över sin konsumtion och försöka påverka sin arbetsplats.

Att bara släcka lampan löser inte miljöproblemen.

– Det finns en risk att det bara stannar vid en symbolisk nivå; att man släcker lampan, får gott samvete och sedan startar datorn och googlar på nästa resa till Thailand.

TT