Inrikes

Vårdskador minskar inte

INRIKES

Stockholm. Omkring nio procent av patienterna i slutenvård får vårdrelaterade infektioner, i fjol 1 800 personer. Men arbetet för lägre siffror går trögt och många anställda struntar i hygienkraven.

Många viktiga steg har tagits mot en förbättrad patientsäkerhet, men det går ännu inte att se några effekter av dessa åtgärder, konstaterar Socialstyrelsen.

– Med regeringens patientsäkerhetssatsning har det blivit ett helt annat fokus på dessa frågor. Jag förväntar mig att vi bör se effekterna av det ganska snart men visst är det frustrerande att det går så långsamt, säger myndighetens generaldirektör Lars-Erik Holm.

TT: Runt 105 000 patienter skadas årligen inom slutenvården. Ska man som patient vara orolig för att hamna på sjukhus?

– Sjukvård är "risky business" därför att det handlar om svårt sjuka människor. De ingrepp och åtgärder man beslutar om måste man göra även om man vet att det finns en risk för komplikationer och skador. Men jag tycker att vi har en bra vård och den kan bli ännu bättre genom att vi fortsätter att utveckla relevanta mått på vad som är en god vård, säger Holm.

De vanligaste infektionerna är urinvägsinfektion, infektion efter operation samt lunginflammation.

Enligt Holm kan en tredjedel av infektionerna förebyggas med hygienrutiner. Men Socialstyrelsens kartläggning visar också att en fjärdedel av personalen fortfarande inte följer grundläggande hygienrutiner och klädregler.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes