Platsbrist bakom 35 dödsfall i fjol

Stockholm. Platsbrist på landets sjukhus leder till att patienter läggs i korridorer, skickas hem för tidigt eller hamnar på fel avdelningar. I värsta fall leder det till skador och dödsfall.

P1-programmet Kaliber har granskat lex Maria-beslut från förra året och i vart tionde fall var brist på vårdplatser eller personal del av orsak till att patienten avled eller drabbades av allvarliga vårdskador, rapporterar Ekot.

Bland de 585 beslut som Kaliber gick igenom hade 35 dödsfall och 24 vårdskador helt eller delvis orsakats av brist på vårdplatser.

TT

Publisert: