SKL: Fler behövs i vården

Stockholm. De närmaste tio åren behöver 225 000 medarbetare nyanställas i vården och omsorgen. Det förutspår Sveriges kommuner och landsting (SKL) i sin långtidsprognos.

Störst är behovet inom äldreomsorgen där mer än en fjärdedel beräknas gå i pension, rapporterar Ekot.

De närmaste tio åren behöver 225 000 medarbetare nyanställas i vården och omsorgen. Det förutspår Sveriges kommuner och landsting (SKL) i sin långtidsprognos.

Störst är behovet inom äldreomsorgen där mer än en fjärdedel beräknas gå i pension, rapporterar Ekot.

Fram till 2023 måste fler än man tidigare trott anställas. Till exempel behöver 129 000 undersköterskor och vårdbiträden, 38 000 sjuksköterskor och 12 000 läkare nyanställas.

Av de 225 000 nya jobben bottnar 60 procent i pensionsavgångar och resten i ökad efterfrågan på vård och omsorg, enligt SKL. Den yrkeskategori där behovet av nyrekrytering bedöms som allra störst är undersköterskor i äldreomsorgen.

Men för att kunna fylla luckorna måste arbetsgivarna ta till nya grepp, enligt SKL. Det kan bland annat handla om att locka till sig unga, förmå äldre att jobba längre samt att få fler män att söka sig till vården. I dag är andelen män som arbetar inom vård och omsorg mindre än tio procent, enligt Sveriges Kommuner och Landsting.

– Vi har pekat på nio olika exempel på saker som arbetsgivarna behöver jobba med. Bland annat att använda kompetensen rätt och att fundera på vem som gör vad i vården. Vi måste få fler att jobba mer, jobba heltid och jobba fram till pension och vi måste bli bättre på karriär- och utvecklingsmöjligheter, säger Caroline Olsson, sektionschef på SKL.

Utmaningen att locka män till branschen kan gå via de unga.

– Vi tror att det är viktigt att tidigt fånga upp pojkars intresse för vården. Det kan handla om att erbjuda feriejobb och praktikplatser. I en undersökning för några år sedan svarade var tredje ung man att han kunde tänka sig att arbeta inom hälso- och sjukvård. Där finns en outnyttjad potential och det gäller att kunna visa upp jobben.

Höjd lön är dock inget som lyfts fram specifikt i SKL:s rapport.

– Lönen är naturligtvis viktig men vi tror inte att det är det enda det handlar om. Vi tror att det är viktigt att ha en yrkesutveckling över tid där det också finns möjlighet till en löneutveckling, säger Caroline Olsson.

TT

Publisert: