Krav på skydd för blåljuspersonal

INRIKES

Kraven på åtgärder för att hindra stenkastning och andra angrepp på blåljuspersonal växer. Inrikesministern utesluter inte lagändringar men framhåller vikten av förebyggande åtgärder på fältet.

Senast ut är Centerledaren Annie Lööf. Hon vill bland annat kriminalisera hindrande av utryckning samt ha en ny brottsrubricering: Våld mot alarmeringstjänstpersonal, rapporterar Ekot.

Sverigedemokraterna vill se ett straff som medför minst fyra års fängelse och kommer att lägga ett förslag om att utreda ett lagförslag om detta. För icke-svenska medborgare ska utvisning dessutom ske per automatik.

– Jag delar ambitionen att det ska vara kännbara straff för den som ger sig på blåljuspersonal. Det var också en av de punkter som framfördes vid det möte med det samlade Blåljussverige som jag hade i våras, säger inrikesminister Anders Ygeman (S) till TT.

– Jag utesluter inte att det kommer att komma förslag om lagändringar.

Exempel på tänkbara ändringar är att kunna sekretessbelägga personlig information för de som jobbar inom blåljusverksamhet för att undvika hot på fritiden.

– Men kanske viktigaste slutsatsen från mötet var att man kan arbeta förebyggande mot den här typen av händelser och att det kan vara väldigt effektivt, säger inrikesministern och lyfter fram Räddningstjänsten Syds arbete med bland annat dörrknackning och träffar med skolelever.

TT