Inrikes

Kan ha sovit vid barnsexbrott - frias

Brott. En man som åtalats misstänkt för sexuellt övergrepp mot barn frias av Uppsala tingsrätt. Enligt domstolen är det klarlagt att han förmått en flicka i åttaårsåldern att röra vid hans könsorgan - men det är inte säkert att han var vaken, skriver UNT.

Mannen, som nekar till brott, hävdar att han inte minns händelsen. Flickan uppfattade det som att mannen var vaken, bland annat var hans ögon öppna, men enligt rätten kan det inte uteslutas att han sov. Rätten var oenig - ordföranden menar att mannen begått handlingen med uppsåt och borde fällas.

TT