Vändning om fosterbarnen

INRIKES

Stockholm. Maria Larsson (KD) backar nu om beskedet att inte ge ersättning till de som vanvårdats i fosterhem.

Maria Larsson kommer i morgon att bjuda in S, V och MP till diskussioner.

– Sådana här frågor ska inte vara föremål för politiskt käbbel för det handlar om människor som har farit väldigt illa. Då är det bra om vi kan hitta breda överenskommelser som tillgodoser rättvise- och rättssäkerhetsaspekterna.

Vändningen är dock ingen garanti för att det verkligen blir någon ersättning till dem som vanvårdades under sin tid som fosterbarn under åren 1920-1980.

– Har de ett förslag som klarar rättssäkerheten, som är rättvist och som innebär att ingen känner sig sviken på nytt, då vill jag gärna lyssna in det förslaget, säger Maria Larsson.

Hon säger att målsättningen hela tiden varit att betala ut ersättning till de drabbade.

– Men det är initiala samtal. Om det här kan leda hela vägen fram är alldeles för tidigt att säga.

Hennes förhoppning är att samtalen med oppositionen ska ske redan denna vecka.

S, V och Mp har meddelat att de ska föreslå att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma med ett förslag om ersättning till dem som utsattes för vanvård. Ersättningen bör utformas enligt det utredningsförslag som regeringens egen utredare presenterade i vintras. De tre partiernas företrädare i socialutskottet säger i ett pressmeddelande att regeringens besked innebär att dessa barn sviks ytterligare en gång.

Även Sverigedemokraterna stödjer de rödgrönas förslag.

Utredningen lade i februari 2011 fram ett förslag om att fosterbarn som vanvårdades 1920-1980 skulle ersättas med 250 000 kronor vardera.

– Vi ber regeringen komma tillbaka och lägga ett sådant förslag, säger Lena Hallengren (S), vice ordförande i socialutskottet.

Hon ger inte mycket för regeringens bedömning att det av rättssäkerhetsskäl inte går att göra det.

– Norge har ju lyckats med det liksom Irland. En specifik utredare har inte kommit fram till att det är omöjligt att lösa, säger hon.

– Man har hela tiden vetat att man måste göra avgränsningar eftersom det är en historisk kompensation för vanvård. Har man dragit i gång processen kan man inte svika dessa barn som nu är vuxna ännu en gång, säger Hallengren.

Även Sverigedemokraterna vill se att fosterbarnen ska få ersättning.

– Vi tycker att beslutet är oacceptabelt och vi kommer att stödja initiativet. Vi kommer även att avsätta medel till det i vår egen budget, säger Per Ramborn (SD).

Han avfärdar regeringens påståenden om att utbetalningarna inte kan ske på ett ordnat och rättssäkert sätt.

– Det är bara ett svepskäl, säger han.

Utredningen ska om några veckor presentera sitt slutbetänkande som bygger på intervjuer med 866 personer. De äldsta är födda på 1920-talet och de yngsta på 1980-talet.

Göran Johansson, som är regeringens utredare av vanvården av fosterbarnen, konstaterar att utredningen inte haft några begränsningar annat än att de brott utredningen kartlagt ska ha varit preskriberade och att bara myndiga personer intervjuas.

De borgerliga partiledarna har tidigare sagt att det var ett väldigt svårt beslut att fatta, men menar att regeringen inte hade något val.

– Det är ett mörkt kapitel i svensk historia och oerhört tragiskt. Men regeringen har kommit fram till att det inte går att ge ersättning på någorlunda rättvist sätt, säger Fp-ledaren Jan Björklund.

TT