Moderaterna vill optimera lyckan

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Frihet är Moderaternas viktigaste värde och uppgiften är att stötta människans sökande efter lycka.

Det slås fast i partiets nya idéprogram, det första antaget av de nya Moderaterna.

Programmet som antogs vid partistämman i Örebro andas en mer positiv syn på politikens roll och på en gemensamt finansierad välfärd. Klassiska moderata begrepp som frihet och ansvar får nu även samsas med ord som rättvisa, trygghet och jämställdhet.

De nya Moderaterna är "samhällsbärande" med allmänintresset som ledstjärna. Individualism och gemenskap kan inte ersätta varandra utan förutsätter varandra. Moderaternas traditioner och värderingar sägs komma från "upplysningstidens uppbrott mot överhet och dogmer och tilltron till människan och dennes förnuft".

Trots de stora och vackra orden kom debatten att fokusera kring hushållsarbete.

Statsminister Fredrik Reinfeldts hustru, hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt, ville inte att en "jämn fördelning av oavlönat hushållsarbete" skulle stå i programmet.

– Ärligt talat, människors värde definieras inte av hushållsarbete. Vi ska inte berätta för människor hur de ska fördela sitt hushållsarbete, sade hon.

Men hon fick mothugg av biståndsminister Gunilla Carlsson.

– Lika lön för lika arbetet förutsätter en jämnare fördelning av det oavlönade hushållsarbetet. Det handlar om synen på jämställdhet. Det är ett generellt problem att män och kvinnor tjänar olika, och för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden måste arbetet i hemmet fördelas mer rättvist, sade Carlsson.

Men stämman gick på Filippa Reinfeldts linje och tog bort formuleringen.

En tydlig förändring är den positiva synen på välfärden i programmet. Den sägs nu vara en "viktig del av vår moderna historia och en språngbräda in i framtiden". Här finns också positiva skrivningar om politikens betydelse.

Finansminister Anders Borg inledde avsnittet om bra villkor för jobb och företagande.

– Sedan vi tog över har vi minskat statsskulden från 46 till 35 procent av BNP. Tack vara det behöver vi inte överbeskatta medborgarna, sade han.

Man ska veta att välfärden fungerar, framhöll Borg.

– Den tryggheten kan vi erbjuda, det kan de flesta andra länders regeringar inte göra. Vi har säkerhetsmarginaler i ekonomin, vi har manöverutrymme och kan agera utan att den ekonomiska politiken blir källa till osäkerhet och instabilitet.

– Sverige är en grundstark samhällsmodell, sade Borg.

TT

Publicerad: