Grönt ljus för licensjakt på varg

INRIKES

Varg. Efter flera turer i rättsliga instanser slår nu Högsta förvaltningsdomstolen fast: Det blir licensjakt på varg.

Under jakten, som inleds på måndag, får 24 vargar skjutas.

Högsta förvaltningsdomstolen går på kammarrättens linje och stoppar inte licensjakten för 2017.

Torbjörn Nilsson, ordförande för Svenska rovdjursföreningen, är missnöjd med beslutet.

– Jag tycker att det är ett olyckligt och förvånande beslut, säger han till TT och fortsätter:

– Kortsiktigt innebär det att fyra vargrevir kommer skjutas bort och det bromsar den ökning av populationsstorleken som behövs.

Inte helt oväntat låter det annorlunda hos Svenska Jägareförbundet.

– Vi tycker givetvis att det är ett bra beslut. Har man gynnsam bevarandestatus ska man kunna jaga ett djur, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd.

Rätt av Värmland

Torbjörn Lövbom gläder sig även över att han anser att domstolen tagit med vargens påverkan på människors livsmiljö, men tycker att 24 vargar är lågt.

– Årets jakt skulle ju ha genomförts och då var det 48 vargar. Då får man ta hänsyn till årets låga antal kommande år, så man ökar antalet, säger han.

År 2016 beslutade fyra länsstyrelser att 48 vargar skulle få skjutas. Förvaltningsrätten och kammarrätten stoppade dock jakten i Värmland. Slutligen sköts 14 vargar 2016, enligt Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Högsta förvaltningsdomstolen gör nu en annan bedömning än förvaltningsrätten och kammarrätten och anser att årets licensjakt i Värmland borde få ha genomförts.

Påverkar människor

– Det är välkommet, nu har vi fått ett kvitto på att vi fattade ett bra beslut, säger Maria Falkevik, rovdjursansvarig på länsstyrelsen i Värmland.

Hon säger att det är för tidigt att säga vad effekterna blir av att inga vargar fick skjutas i år, men säger att Värmland haft en trend av ökade vargrevir.

– Det påverkar människors livssituation. I princip alla som bor på landsbygden i Värmland påverkas av att det finns varg, särskilt de som har får och getter där det finns en angreppsrisk, säger hon.

Det verkar dock som om vargarna kan pusta ut några dagar extra innan jakten drar i gång.

– Jag tror inte att det blir något på måndag för det kommer antagligen inte att vara någon snö. Det blir nog först senare, säger Gunnar Glöersen, jaktvårdskonsulent, som planerar att jaga.

Utan tassavtryck i snötäcket är det svårt att spåra varg.

Naturskyddsföreningen överklagade

Länsstyrelsernas beslut att tillåta jakt 2017 har tidigare överklagats av bland annat Naturskyddsföreningen i förvaltningsrätten och av en miljöorganisation i kammarrätten.

Naturskyddsföreningen "beklagar men respekterar" beslutet, som baseras på vargstammens förutsättningar hösten 2015.

"Den kunskap som finns i dag om det skandinaviska vargbeståndets genetiska situation visar enligt vår mening tydligt att detta bestånd inte har gynnsam bevarandestatus" skriver ordförande Johanna Sandahl i ett pressmeddelande.

TT