Nya centrum för psykvård byggs

INRIKES

Sjukvård. Sex regionala resurscentrum ska inrättas för det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa.

– Vi vill sprida den kompetens och erfarenhet som finns på nationell nivå så att den kommer patienterna till del, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) till Dagens Medicin.

Resurscentrumen ska fungera som stöd för vårdcentraler, ungdomsmottagningar och andra delar av sjukvården. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) får 45 miljoner kronor från staten för ändamålet.

Enligt den årliga överenskommelsen om psykisk hälsa tilldelas SKL sammanlagt 885 miljoner kronor, varav 150 miljoner är avsatta för arbete med barn och unga.

TT