JO riktar skarp kritik mot polisrutin

INRIKES

Brott. Justitieombudsmannen kräver att arresten i Kristianstad ser över sina rutiner. Intagna vid arresten har tvingats sitta nakna och utan filt i cellerna, rapporterar SVT Nyheter.

"Att ha en rutin där frihetsberövade får sitta nakna i en cell är inte godtagbart", skriver JO i ärendets protokoll.

Efter en föranmäld inspektion hos Kristianstadpolisens arrest kunde JO dra slutsatsen att arrestens standard brister på flera punkter.

Förutom att de intagna hålls inlåsta utan kläder, anses cellernas ljusinsläpp vara otillräckligt, tillsynen av de anhållna för slapp och städningen bristfällig.

TT