Försvaret måste minska kostnader

Publicerad 2013-03-13

Stockholm. Regeringen vill att Försvarsmakten drar ned på de framtida personalkostnaderna med en halv miljard kronor om året. Det ska ske genom omkring 500 färre officerare, samt 300 färre civilanställda, och fler tidvis tjänstgörande soldater och fler reservofficerare, uppger försvarsminister Karin Enström (M) för Rapport.

Regeringen pekar på att Försvarsmakten i de senaste årens budgetunderlag glidit i sin bedömning av framtidens personalbehov och att bedömningen ökat med 2 000 personer sedan riksdagen beslutat om det nya försvaret.

Enström är inte säker på om uppsägningar behövs, eftersom besparingar kan komma att klaras av genom pensionsavgångar och färre nyanställningar.

Enligt Ekot kommer bland annat färre soldater, sjömän och gruppbefäl vara anställda på heltid än vad Försvarsmakten har tänkt. Besparingen ska öka stegvis för att nå en halv miljard kronor till 2019. Ett regeringsbeslut om besparingarna kan komma redan på torsdagen.

TT