Släpper begreppet barnfattigdom

INRIKES

Stockholm. Barnrättsorganisationen Bris har beslutat att undvika att använda begreppet barnfattigdom.

Bris säger själva att de inte riktigt insett innebörden av begreppet.

Barnfattigdom som begrepp började användas flitigt under 2011. Uttrycket fick snabbt fäste i den politiska debatten och flera barnrättsorganisationer använde det också.

Nu har SVT:s Uppdrag granskning tittat närmare på barnfattigdomen. Och det har visat sig vara mycket svårt att hitta de barn som skulle passa in i den bild som barnrättsorganisationerna ger.

Uppdrag granskning tar bland annat upp en kampanjfilm som gjordes av Rädda Barnen 2011. I den konstaterades det att det då fanns 220 000 barn i Sverige som inte kan äta sig mätta.

Rädda barnens Sverigechef Agneta Åhlund medger i programmet att kampanjen gav en felaktig bild och den lades också ner.

På sin hemsida står Rädda Barnen fast vid att drygt 240 000 barn lever i barnfattigdom. Med det menar organisationen att barnens familjer får försörjningsstöd eller har en låg inkomststandard.

Bris generalsekreterare Kattis Ahlström säger nu att organisationen slutar att använda begreppet barnfattigdom.

Hon medger i programmet att organisationen använt sig av ett begrepp som ger värre signaler än vad som faktiskt är fallet.

TT