Seg utredning av gift i grundvatten

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. På 86 platser i så kallade vattenskyddsområden är risken mycket hög för att det finns gifter i marken, visar en sammanställning som Sveriges Television gjort.

På 51 av dessa platser har föroreningar i grundvattnet uppmätts och i bara 3 fall har rena vattenprover hittats. Vid övriga platser har - trots farhågorna - ännu inga vattenprover tagits, enligt länsstyrelsernas databas och dokument SVT begärt ut.

I vattenskyddsområden finns vattentäkter eller framtida täkter.

TT

Publicerad: