Två dog - läkare varnas av HSAN

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. En överläkare vid ett sjukhus i Stockholmsområdet varnas för att ha agerat passivt vid behandlingen av två patienter.

Båda patienterna avled senare.

Läkaren anmäldes till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) för sin behandling av en patient i slutet av 2007 och en patient under våren 2008.

Den första patienten, en man i 70-årsåldern, fick sin gallblåsa bortopererad. Dagarna efter operationen mådde han sämre och hans buk svällde upp.

Det fanns misstankar om att det kunde ha läckt ut galla i hans buk och överläkaren ville att det skulle genomföras ett så kallat ultraljudslett bukdränage. När det inte gick att utföra valde läkaren i stället att avvakta.

Under tiden försämrades mannens tillstånd och han fördes över till intensivvårdsavdelningen. Mannen opererades akut, men hans liv gick inte att rädda.

Det andra fallet rörde en man som opererades i tjocktarmen förra våren. Några dagar efter operationen mådde han sämre och fick bland annat feber. Läkaren hade bakjouren, men vidtog inga särskilda åtgärder.

Först efter ytterligare någon dag konstaterades ett läckage i tarmen och mannen opererades på nytt.

Men komplikationer som uppstod ledde till att han avled under hösten.

HSAN anser att läkaren agerat passivt och inte fullgjort sina skyldigheter.

I fallet med mannen som avled i slutet av 2007 borde läkaren opererat patienten direkt när det inte gick att utföra ett bukdränage.

I det andra fallet borde läkaren direkt försökt ta reda på orsaken till varför patienten bland annat fick feber, antecknat det i journalen och vidtagit erforderliga åtgärder.

HSAN ger läkaren en varning för att ha felbehandlat de två patienterna.

TT

Publicerad: