Nextjet får förnyad licens

Ekonomi. Flygbolaget Nextjet får förnyad licens av Transportstyrelsen. Tidsgränsen är borta efter att bolaget lyft sig ur en svår ekonomisk sits, men myndigheten kommer fortsätta att ha ett vakande öga.

– Vi har precis fattat beslut om att ge Nextjet dess operativa licens som är giltig tillsvidare utan en bortre tidsgräns, säger Simon Posluk, enhetschef vid Transportstyrelsen, till TT.

Den 18 augusti i år återkallade Transportstyrelsen Nextjets operativa licens på grund av bolaget befann sig i svår ekonomisk situation. Samtidigt utfärdades en tidsbegränsad licens fram till den 17 november, vilket innebar att bolaget kunnat fortsätta bedriva verksamhet och möjlighet att lösa sin ekonomiska situation och uppfylla de ekonomiska krav som regleras i en EU-förordning.

Efter ett antal olika åtgärder har bolaget börjat beta av förfallna fodringar och skulder. På så sätt har man fört bolaget ur den här svåra ekonomiska situationen. Nextjet skickade i september in en ansökan om ny licens till Transportstyrelsen efter att bland annat ha tagit in 42,5 miljoner kronor i en nyemission.

– Enligt vår bedömning har de nu skaffat sig förutsättningar för att inneha en operativ licens, säger Simon Posluk och fortsätter:

– Vi har en riskbaserad ekonomisk tillsyn av våra flygföretag. De kommer att följa den tillsyn som vi gör precis som vilket annat bolag, men utifrån att de haft en sådan situation kommer vi naturligtvis att följa dem lite noggrannare.

TT

Publisert:

LÄS VIDARE