Krig bakom majoriteten högerhänta

Publicerad:

Vetenskap. Förhistoriska krig skulle kunna vara orsaken till att fler skriver med höger än med vänster hand i dag.

Vänsterhänta dog helt enkelt oftare i möten med fiender, enligt en forskare vid Örebro universitet.

Varför nio av tio i dag är högerhänta är fortfarande en av vetenskapens olösta gåtor. Men enligt Matz Larsson, läkare och forskare vid Örebro universitet, är krigsteorin troligare än andra.

Hypotesen är inte ny och tar stöd i att en hand som greppar en kniv eller ett svärd indirekt påverkar hur mycket höger eller vänster bröstkorgshalva blottas. Om anfallaren är vänsterhänt vrids alltså vänster bröstkorg och så även hjärtat (som oftast sitter på vänster sida) närmare motståndaren. Och även om en skada med stickvapen i högra bröstkorgen kan ge allvarliga skador, är vänstersidan än med vital.

"En skada på högra lungan kan ge allvarliga blödningar och infektioner, men ett stick i hjärtat eller i aorta är värre. Ett ökat skydd av hjärtat under strid kan ha gynnat högerhänta i primitiva och våldsamma samhällen", skriver Matz Larsson i ett pressmeddelande.

Flera studier

Tidigare studier har inte visat hur långt till vänster hjärtat oftast sitter. För att ta reda på detta gjorde Larsson en studie av 37 slumpmässigt utvalda män som genomgått datortomografi av thorax på Universitetssjukhuset i Örebro. I medeltal var hjärtat hos dessa till 73 procent beläget i den vänstra halvan av bröstkorgen.

"Utifrån volymberäkningen skulle risken för en hjärtskada vid spetsigt våld mot bröstkorgen vara tre gånger större för vänster jämfört med höger sida. Risken kan dock skilja mer, eftersom en stor del av hjärtat ligger helt nära den vänstra bröstkorgsväggen. Dessutom finns kroppens största kärl, aorta, i vänster bröstkorg" skriver Larsson.

Störst dödlighet

Han lät även 19 specialistläkare skatta dödligheten av ett stick mot en slumpmässig punkt på den vänstra respektive högra thoraxhalvan. Av dessa uppgav 14 en högre dödlighet för vänster thorax medan de fem övriga uppgav att dödligheten var lika.

Slutsatsen efter de båda studierna är att resultaten indikerar en större sårbarhet för den vänstra kroppshalvan i strid.

Studien är inte publicerad i någon vetenskaplig tidskrift.

TT

Publicerad: