Svettpatienter vann mot Försäkringskassan

Vård. Patienter med extrem svettning, hyperhidros, har rätt till ersättning för vård i Danmark även om de får behandling på andra kroppsdelar än händer och armhålor. Förvaltningsrätten i Stockholm går emot Försäkringskassans bedömning i två nya domar.

Enligt Försäkringskassan är det inte i överensstämmelse med internationell vetenskap och beprövad erfarenhet att behandla patienter med botulinumtoxin på andra kroppsdelar än armhålorna och händerna.

Men förvaltningsrätten delar inte den bedömningen utan ger två patienter rätt till ersättning.

TT

Publisert: