KU skjuter på frågan om åtal mot Löfven

Publicerad:

INRIKES

Politik. Konstitutionsutskottet skjuter upp frågan om statsminister Stefan Löfven ska åtalas för brott mot tystnadsplikten. Frågan skulle ha kommit upp på dagens sammanträde men skjuts upp till nästa vecka.

– Skrivelsen som har inkommit har anmälts formellt på sammanträdet men på grund av att föredragningarna från säkerhetspolisen drog ut på tiden fanns det inte någon tid för diskussion, säger KU:s ordförande Andreas Norlén (M).

TT: Betyder det att åtalshotet mot Stefan Löfven kvarstår?

– Jag vill inte föregripa utskottets diskussion, utan vi kommer att diskutera den här frågan i nästa vecka.

SD anmält

Det är Sverigedemokraternas Björn Söder, andre vice talman, som vill att KU åtalar statsministern för brott mot tystnadsplikten. Detta med anledning av att Stefan Löfven (S) under en KU-utfrågning nyligen valde att läsa upp ett antal länder som varit representerade på ett möte i Sverige inför kandidaturen till FN:s säkerhetsråd.

Listan med deltagande länder har varit sekretessbelagd, vilket även Löfven medgav vid utfrågningen.

– I grunden är det inte så annorlunda än att det är sekretess, jag gav några exempel på de länder som var här, svarade han.

Ingen jurist i regeringskansliet vill uttala sig för TT om vad som gäller, vilket oftast är fallet när en fråga hamnat i KU. Kristina Svahn Starrsjö, generaldirektör för Datainspektionen, var tidigare chef för grundlagsenheten på regeringskansliet. Hon ser inget konstigt i vad Löfven gjorde.

– Huvudregeln är att det är myndigheten där handlingen förvaras som tar ställning till sekretess. Regeringskansliet är en myndighet och Stefan Löfven är myndighetschef, så det verkar inte så konstigt, säger hon.

Enligt KU:s ordförande är steg ett för utskottet att skaffa sig "en gemensam kunskapsbild" av gällande rätt.

Partipolitiskt bråk

– Jag har sagt tidigare att om statsministern lämnade uppgifter som omfattades av sekretess vid ett öppet sammanträde, så tycker jag att det är allvarligt. Men att gå därifrån till att bedöma de andra rättsliga frågorna, där vill jag ha ett bättre underlag, säger Norlén.

Socialdemokraternas gruppledare Tomas Eneroth är inte bekymrad över utgången i KU. Däremot är han kritisk till anmälan.

– Den här mandatperioden har vi försökt att arbeta för att KU ska få litet mer legitimitet och inte är en arena för partipolitiskt bråk. Vi har haft gemensamma betänkanden som faktiskt har kritiserat regeringen.

– Sverigedemokraterna tar nu tillbaka KU till vad man kanske har varit tidigare där man misstänkliggör och låter processer i sig bli något man använder politiskt. Det är ytterst bekymmersamt, säger Eneroth.

TT

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN