Inrikes

Spindlar i nätet ska hjälpa sjukskrivna

INRIKES

Rehabilitering. Regeringen vill etablera en ny yrkesgrupp inom vården. Rehabkoordinatorer, ett slags spindlar i nätet som i dag på försök stöttar sjukskrivna på vägen tillbaka till arbete, ska permanentas.

– Det är smart och bra, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S), som ger en arbetsgrupp i uppdrag att föreslå hur koordinatorerna ska bli ett fast inslag i vården.

– Det innebär en avlastning för övrig sjukvårdspersonal, till exempel för läkare. De ska se till att sjukskrivningsprocessen för den enskilde ska fungera bättre, säger Strandhäll.

Hon säger att det bland annat handlar om att samordna olika aktörer för att se till att en person får rätt stöd snabbt, till exempel vid psykiatriska diagnoser.

Rehabiliteringskoordinatorer finns redan i alla landsting, men i olika omfattning och ibland bara i delar av sjukvården, enligt socialdepartementet. De arbetar också på olika sätt. En del ägnar sig bara åt enklare stöd, som att boka gemensamma möten med vård, arbetsgivare och myndigheter. Andra är mer aktiva, till exempel i kontakterna med arbetsgivare.

Stöd gav effekt

Utvärderingar som har gjorts har visat, bland annat i Stockholmslandstinget, att personer som fick stöd av en spindel i nätet var sjukskrivna kortare tid än de som inte fick det.

Det finns en kortare påbyggnadsutbildning till koordinator. Många som gått den är fysioterapeuter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller socionomer. Det finns inget krav på en vårdutbildning i botten. Regeringens arbetsgrupp ska syna vilken utbildning som kan vara bäst.

Inriktningen mot koordinatorer är en del av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) med tre miljarder till utveckling inom vården. Till koordinatorerna viks 420 miljoner i år och 430 miljoner nästa år. Ett villkor för att landstingen ska få ta del av pengarna är att koordinatorerna ska finnas i hela primärvården.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes