Svenska Somaliastyrkan hjältar vid hemkomsten

INRIKES

Militär. Den femte svenska insatsen i Adenviken utanför Somalias kust är avslutad. 34 soldater och officerare har åter satt sina fötter på svenska mark.

– Vi har varit en del i att avhålla pirater från att attackerar fartyg, säger överstelöjtnant Thomas Olsson, chef för den svenska styrkan.

Vid hemkomsten mottogs de 34 soldaterna och officerarna, de flesta från 17:e amfibiebevakningsbåtkompaniet, på Göteborgs garnison med pompa, ståt, militärorkester och medaljutdelning. De har opererat i vattnen utanför Somalias kust tillsammans med en nederländsk styrka i drygt tre månader.

De svenska soldaterna och officerarna fick efter ÖB:s beslut motta Försvarsmaktens medalj för internationella insatser. Och flottiljamiral Anders Olovsson tog i ordentligt och kallade deltagarna i insatsen för hjältar.

– Genom att ha varit där vi varit har vi hjälpt den somaliska lokalbefolkningen. Om man blir hjälte för det får amiralen svara för, säger Thomas Olsson.

Den femte insatsen

Styrkan har eskorterat hjälpsändningar med förnödenheter, övervakat fiskeriverksamheten och sjötrafik. Dessutom har den genomfört fyra längre patrulleringsomgångar längs norra och östra Somalia, bidragit med specialistfotograf som följt med den nederländska helikoptern på spaningsuppdrag och kunnat förse EU:s högkvarter i London med mycket information om hur det ser ut längs kusterna.

Sedan marina styrkor på FN:s mandat börjat patrullera i vattnen kring en av världssjöfartens stora pulsådrar i Adenviken har antalet piratattacker minskat. Under 2017 har hittills sju incidenter runt Somalias kust rapporterats. Men inget under tiden den svenska styrkan fanns på plats.

– Det har varit lugnt och ganska behagligt. Men det är ändå ett stort äventyr, säger sergeant Tommy Matsvik, båtschef och del av bordningsstyrkan.

– Vårt uppdrag har bland annat varit att gå ombord på fartygen och prata med besättningar på fiskefartyg.

Ett personligt äventyr

Förstesergeant Amanda Modén har varit kvartermästare ombord. Hon var rörd vid medaljutdelningen.

– Det har varit ett personligt äventyr. Jag har lärt mig så mycket, säger hon.

Insatsen i Somalia har denna gång kostat omkring 36 miljoner kronor. Och medan Sverige vill fortsätta sitt internationella engagemang på olika platser inom EU:s ram finns det inga planer på en sjätte mission.

– Det finns ingen förfrågan och vi har inte anmält något intresse, säger statsekreterare Jan Salestrand, som fanns på plats vid medaljutdelningen.

– Men man kan inte utesluta nya insatser i framtiden.

TT