Radikala förslag för fisket framöver

Publicerad:
Uppdaterad:

Göteborg. Slopade skrotningspremier för fiskefartyg och kraftigt ökade minimimått för den fisk som tas upp.

Det är några av de radikala förslag som nu läggs fram i en rapport från Fiskeriverket.

"Att fiskeriförvaltningen fram till i dag inte varit särskilt framgångsrik är flesta överens om", skriver verket i ett pressmeddelande.

Fisket bör inriktas på stora individer, heter det. För Östersjötorsk skulle minimimåttet öka från dagens 38 centimeter till 80.

Bränslesubventioner och andra bidrag skulle också slopas.

TT

Publicerad: