Patient avled efter röntgenmiss

Publicerad:
Uppdaterad:

Sjukvårdsmiss. Trots röntgenundersökning missades ett brustet magsår med följd att den unge mannen avled. Det hela skylls på det hårda trycket på röntgenavdelningen och har nu anmälts enligt lex Maria.

Patienten, en man i 25-årsåldern, sökte mitt i natten akutvård på Skånes universitetssjukhus för magsmärtor och kräkningar. När han röntgades upptäcktes ingen fri gas eller onormal storlek på tarmarna.

Framåt morgonen lättade också svullnad och smärtor. Patienten fick både äta och dricka. Men senare återkom buksmärtorna varpå mannen drabbades av hjärtstilleståndet och dog.

En eftergranskning av röntgenbilderna visade att liten mängd fri gas hade förbisetts. Upptäckten skulle ha motiverat en akut operation. Då hade patientens liv troligen kunnat ha räddas.

Röntgenpersonalens hårda arbetsbelastning berodde enligt anmälan på den stora mängd röntgenundersökningar som skulle eftergranskas.

TT

Publicerad: