Förlängd skolplikt för nyanlända

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Regeringen vill förlänga skolplikten och prioritera ämnet svenska för att förbättra skolresultaten för nyanlända elever.

Förslaget presenteras i dag av utbildningsminister Jan Björklund (FP) och intergrationsminister Erik Ullenhag (FP).

Den förlängda skolplikten ska enligt förslaget gälla barn som kommit till Sverige efter 12 års ålder till dess målen är uppfyllda, eller som längst till dess eleven fyllt 18 år.

Redan i höstas, i samband med budgeten, flaggade Björklund för den förlängda skolplikten för nyanlända elever.

Då pekade han på att invandrade elevers skolresultat blivit sämre de senaste åren. Han menade att det beror på att många invandrare kommer från Somalia och Afghanistan, där utbildningssystemen slagits sönder. Dessutom är de invandrade eleverna generellt sett äldre i dag och börjar senare i den svenska skolan.

Den utökade undervisningen i svenska för elever som kommer till Sverige i sjätte klass eller senare anslås 30 miljoner kronor per år i statsbidrag. Det ska gå till att nyanlända elever får tre timmar mer svenska i veckan, de fyra första terminerna i svensk skola.

Förslaget som presenteras i dag slår också fast att nyanlända elever så snart som möjligt ska ingå i den ordinarie undervisningen. Ingen ska gå mer än ett år i förberedelseklass.

Det första skolåret ska tid kunna flyttas från andra ämnen till svenskundervisningen och föräldrar och elever ska få tydlig information om de framsteg som görs.

Enligt Jan Björklund kan det handla om 3 000 elever per årskull som berörs av förändringarna. Så många tonåringar gick 2011 ut nian, efter mindre än fyra år i svensk skola.

– En antal av dem når ändå målen, men det kan handla om så många, säger Björklund.

Kostnaden för den förlängda skolplikten, i form av lärartjänster och annat, är inte känd.

– Men det är ett ännu större problem om det senare bor vuxna människor i kommunen som inte kan svenska och inte får jobb. Ett utanförskap innebär stora samhällskostnader, säger Björklund.

TT

Publicerad: