Nekas ersättning efter skolattack

Publicerad 2016-10-13

Skola. 29 ansökningar om ersättning efter skolattacken i Trollhättan har hittills kommit in till Brottsoffermyndigheten. Inom kort fattas de första besluten.

Samtidigt nekas flera av lärarna vid skolan skadeersättning för det psykiska lidande de utsatts för.

Redan under nästa vecka kan det första ärendet hos Brottsoffermyndigheten avgöras. Tio av de anhöriga till den elev som dödades vid attacken för ett år sedan har sökt ersättning med 75 000 kronor vardera. Enligt Per Jonsson finns en praxis från Högsta Domstolen som anger en schablonersättning "vid uppsåtligt dödande" på 50 000 kronor.

– Anhöriga har lagt fram ett antal argument för den högre summan och hur vi resonerat kommer att framgå när beslutet blir offentligt, säger Per Jonsson, till TT.

Förutom anhöriga har ansökningar kommit in från personal och elever vid skolan och de poliser som kom först till platsen.

– I de flesta fall handlar det om att man söker för kränkning och sveda och värk.

Flera väntas söka

Trollhättans stad polisanmälde skolmördaren trots att han sköts ihjäl av polis inne på skolan. Omkring 200 namn på målsägare fanns på anmälan som gjordes med syfte att kunna ansöka om ersättning från Brottsoffermyndigheten.

– Jag är lite förvånad över att det inte kommit fler ansökningar hittills. Men den senaste kom så sent som för en vecka sedan. Vi räknar med att få ytterligare ansökningar, säger Per Jonsson.

Lärarfack driver på

Flera av de 27 lärare som ansökt om ersättning från försäkringsbolaget Afa för psykiskt lidande i samband med attacken har fått negativa förhandsbesked. Enligt Afa kan man inte beteckna det som arbetsskada om man inte mött gärningsmannen, skriver Lärarnas Tidning.

– Det handlar om att man inte har varit direkt utsatt för hot, det vill säga att du inte har stått öga mot öga med gärningsmannen, säger Caroline Rylander, presschef på Afa Försäkring.

Lärarförbundet avser att driva frågan vidare med hjälp av LO-TCO Rättsskydd.

TT