Efterlyser mer kontroll av läkemedel

Läkemedel. Det finns en risk att information om läkemedel kan vara strategiskt styrd och partisk. Industrifinansierade läkemedelsstudier visar bland annat mer positiva resultat än offentliga studier, enligt Riksrevisionen.

Därför bör regeringen göra mer för att ge vägledning till sjukvården och kontrollera så att patienter får oberoende information om läkemedel, skriver Riksrevisionen i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet.

Riksrevisionen har även funnit flera brister i Läkemedelsverkets granskning av eventuella risker med läkemedel. Myndigheten har inte gjort tillräckligt många kliniska inspektioner eller granskat säkerhetsrapporter, menar revisionen.

Det finns även en intressekonflikt i att Läkemedelsverket har fått i uppdrag av staten att främja utveckling av nya läkemedel. Det kan bli svårt för myndigheten att upprätthålla sin integritet gentemot läkemedelsbranschen.

TT