Flera orsaker bakom ökning av kejsarsnitt

INRIKES

Forskning. Kejsarsnitt har gjort det möjligt även för kvinnor med trångt bäcken att föda barn. På sikt gör dock förekomsten av ingreppet det allt svårare för kvinnor att föda naturligt, enligt en studie.

I Sverige har kejsarsnitten blivit fler - men förklaringen är mer komplex än vad studien visar, påpekar en expert.

Enligt forskare vid Wiens universitet i Österrike har andelen barn som inte kan födas genom vaginal förlossning på grund av för trångt bäcken ökat. Orsaken tros vara att kejsarsnitt förändrat spelreglerna för det naturliga urvalet.

– För 100 år sedan överlevde inte kvinnor med ett för trångt bäcken. Nu gör de det och kan föra generna vidare till sina döttrar, säger Philipp Mitteröcker, en av forskarna bakom studien, till BBC News.

Forskarna presenterar sina resultat i Proceedings of the National Academy of Sciences.

Flera orsaker

Men enligt en av Sveriges mest framstående experter på kejsarsnitt är slutsatsen spekulativ och saknar praktisk relevans.

– För det första finns det fler orsaker än ett trångt bäcken till att förlossningen inte går vidare - dels ett stort barn, dels dåliga värkar. Ofta är det en kombination av dessa tre och väldigt svårt att säga vilken som varit för handen, säger Ellika Andolf, professor i obsterik och gynekologi vid Karolinska institutet, till TT.

Att ställa diagnosen trångt bäcken är inte heller särskilt lätt eftersom metoderna visat sig osäkra. Inom svensk förlossningsvård har man slutat att röntga bäckenet eftersom man anser att förlossningsförloppet är viktigare än storleken på bäckenet.

– Under förlossningen kontrollerar man hela tiden hur mycket det öppnar sig och att huvudet hänger ner. Om det inte gör det, trots att man stimulerar värkar, gör man under alla omständigheter ett kejsarsnitt efter ett tag. Det spelar ingen roll hur stort eller litet bäckenet är, säger Ellika Andolf.

Bra utfall viktigast

I Sverige har andelen kejsarsnitt ökat kraftigt de senaste decennierna. Från cirka fem procent av alla förlossningar i början av 1970-talet till runt 17 procent 2014. Detta beror på flera faktorer, som att kvinnorna är äldre i dag, har högre BMI, att barnen är större och tvillinggraviditeterna fler.

– Jämfört med 1970-talet har vi större möjligheter nu att hitta sjukliga förlopp och barn som riskerar att fara illa - det ökar såklart också frekvensen, säger Ellika Andolf.

En normal vaginal förlossning är minst riskfylld, säger hon. Samtidigt innebär ett planerat kejsarsnitt mindre risk än ett akut, och kan ibland också vara att föredra framför en vaginal förlossning med komplikationer.

– Vi måste hantera varje fall för sig själv. Det viktigaste är att man får ett bra utfall för mamman och barnet, säger Ellika Andolf.

TT