Öresundskraft anmäler dansk vd

Publicerad:
Uppdaterad:

Näringsliv. Helsingborgs stads energibolag Öresundskraft förlorar närmare 200 miljoner kronor genom vidlyftiga spekulationer hos ett danskt dotterbolag. Nu polisanmäls den danska före detta vd:n.

En anmälan kommer också att lämnas in till danska Revisornævnet för att få revisionsarbetet i elförsäljningsbolaget Helia Energisalgs prövat, skriver Öresundskraft i ett pressmeddelande.

Bolaget avslöjade i december att Helia som följd av för stora inköp av el och omfattande spekulationer i terminskontrakt på en fallande elbörs dragit på sig förluster på minst 150 miljoner kronor för perioden 2015-2020. Den siffran har senare justerats upp till 193 miljoner.

Revisionsbyrån PWC har nu granskat det danska bolagets affärer och funnit att dess vd "grovt" brutit mot Öresundskrafts risk- och finanspolicy och att den ekonomiska redovisningen har manipulerats.

PWC riktar även kritik mot Öresundskrafts ledning och konstaterar att koncernens modell för styrning av verksamheten inte varit ändamålsenlig. Brister har funnits i riskstyrning och finansiell rapportering.

"Vi har självfallet tagit till oss av kritiken och genomfört en rad förändringar", säger Anders Östlund, vd i Öresundskraft.

TT

Publicerad: