Förslag om ändring av Polisen

Publicerad:
Uppdaterad:

Polisen. Den nya polisorganisationen som sjösattes den 1 januari 2015 fungerar inte som det var tänkt, enligt en intern rapport som facktidningen Publikt tagit del av. Enligt Publikt ska en grupp bestående av polisanställda och externa konsulter den 22 mars presentera rapporten för rikspolischef Dan Eliasson.

I rapporten ska situationen efter omorganisationen beskrivas som att chefer drunknar i administrativt arbete och därför har svårt att leda. Det ska också fortfarande råda osäkerhet om rollerna, vem som ska göra vad och vilka som får fatta beslut i olika delar - problem som Polisförbundet tidigare lyft fram.

Projektgruppens slutsats uppges vara bland annat att ledningsdelarna ute i landet måste förstärkas.

I och med omorganisationen slogs de 21 länspolismyndigheterna samman till en enda jättemyndighet, Sveriges största. Kritiken mot hur arbetet fungerat efter omorganisationen har varit hård, såväl från enskilda poliser som från facket.

TT

Publicerad: