Fler barn söker vård för könsdysfori

Publicerad:
Uppdaterad:

Vård. Allt fler barn och unga söker vård för så kallad könsdysfori, upplevelsen av att vara född till fel biologiska kön. Ökningen märks tydligt på barn- och ungdomspsykiatrin vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, som beräknas få in omkring 100 remisser i sådana ärenden i år, rapporterar P4 Stockholm.

Det är en tredubbling jämfört med 2013. Bakgrunden till ökningen är oklar.

– Det skulle kunna bero på att det är personer som inte tidigare haft kännedom om att den här möjligheten finns. Det skulle också kunna vara en sänkt tröskel utifrån andra faktorer i samhället, till exempel att de här fenomenen uppmärksammas allt mer och att det blir något som fler ungdomar väljer att utforska som en del i sin identitetsutveckling, säger Louise Frisén vid Astrid Lindgrens barnsjukhus till P4 Stockholm.

Även andra länder har noterat samma ökning, enligt Louise Frisén.

TT

Publicerad: