Fetmamedicin kan hjälpa alkoholister

Publicerad:
Uppdaterad:

Medicin. Läkemedel mot fetma och diabetes kan hjälpa också mot alkoholberoende.

En ny studie visar att råttor och möss som druckit stora mängder alkohol minskade konsumtionen väsentligt när de behandlats med fetmamedicin.

Nu planeras för en studie på människor som anser sig ha ett omfattande alkoholberoende.

– Resultaten av våra försök har varit mycket positiva. Mössen och råttorna har fått minskad motivation att dricka alkohol och medicinen har gjort att de sänkt sin konsumtion med mellan 30 och 40 procent, säger Elisabet Jerlhag, forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Utanför boxen

Diabetes- och fetmamedicinen liknar hormonet GLP-1 som frisätts från tarmarna. Den som utvecklar ett alkoholberoende har enligt forskarna ofta en obalans i systemet för just det hormonet.

– Vi ville se om ett tillskott av det redan befintliga läkemedlet kunde ha någon inverkan också på alkoholberoendet. Vi tänkte lite utanför boxen och de positiva resultaten gör att vi nu planerar att studera vidare på människor inom en ganska nära framtid, säger Elisabet Jerlhag.

Ej belöningskänsla

De möss och råttor som användes i studien fick själva välja om de ville dricka vatten eller alkohol. En del blev självmant högkonsumenter och drack alkohol under flera månader. När de behandlades med den GLP-liknande medicinen minskade de alkoholintaget med mer än en tredjedel. De fick heller inte någon ökning av "må-bra-hormonet" dopamin, som normalt frigörs i hjärnans belöningscentrum i samband med alkohol.

– De upplevde ingen belöningskänsla, de drack mindre, de fick minskad motivation för alkohol och minskade också risken att hamna i återfallsdrickande, säger Elisabet Jerlhag.

I Sverige anses fem procent av den vuxna befolkningen - omkring 300 000 personer - vara alkoholberoende. Samhällskostnaderna beräknas till cirka 45 miljarder kronor per år.

TT

Publicerad: