Behandlingshem ska granskas hårdare

Publicerad:
Uppdaterad:

Kalmar. Det behandlingshem i Småland som kritiseras efter en 13-årig flickas självmord har uppmärksammats av länsstyrelsen förut.

Före sin död utsattes flickan flera gånger för våld av pojkar hon bodde ihop med.

Nu skärps tillsynen av behandlingshemmen.

– Det är fruktansvärt, sådant här ska inte få hända, säger Ann Holmberg, chef för den sociala tillsynsenheten på Socialstyrelsen.

Uppfattningen delas av folkhälsominister Maria Larsson, som nu skärper tillsynen. Om ett par veckor fattar riksdagen beslut och från den 1 januari 2010 blir det skärpta regler. Tillsynen förs över från de 21 länsstyrelserna till Socialstyrelsen.

– En bra tillsyn kan upptäcka fel och brister. Om den ser saker kan den också utdöma vite och om det föreligger fara för liv och hälsa stänga verksamheten med omedelbar verkan, säger Maria Larsson.

Minimiregler införs för tillsynen.

– I dag finns det institutioner som inte fått ett tillsynsbesök på flera år. Det är inte rimligt, säger hon.

Nu ska tillsyn ske två gånger per år varav den ena ska vara ett oanmält besök.

Trettonåringen var ensam flicka på hemmet. Under de knappa tre veckor hon bodde där var hon i bråk med andra ungdomar på hemmet flera gånger. Vid ett tillfälle fick hon röntgas efteråt på grund av en misstänkt fraktur i handleden. Länsstyrelsen kritiserar att personalen trots det inte skärpte tillsynen.

En av de inblandade pojkarna bodde där för att behandlas för sin aggressivitet. Men sådan problematik saknade personalen kompetens för. Den 13 april förra året utbröt ett stort bråk bland ungdomarna och ingen personal fanns i närheten. Efter det rymde flickan och hittades senare död.

Att personalen på behandlingshemmet inte kontaktade polisen förrän dagen efter hennes försvinnande kritiseras också hårt av länsstyrelsen.

– De senaste tre-fyra åren har det varit ett flertal granskningar av verksamheten och det har funnits anledning att kritisera kvaliteten vad gäller kompetens och bemötande, säger socialkonsulent Cristina Gustafsson vid länsstyrelsen i Kalmar.

Efter händelsen har behandlingshemmets verksamhet krympts från elva till fyra ungdomar. Nu omprövas hemmets rätt att ta emot ungdomar och beslut väntas inom några månader.

TT

Publicerad: