Chef på myndighet var jävig

Stockholm. Försäkringskassans före detta kommunikationsdirektör Jonas Lindgren har agerat så felaktigt att han riskerade sparken, om han nu inte hade sagt upp sig självmant. Det visar myndighetens egen utredning.

En internutredning om Jonas Lindgrens chefskap inleddes efter anonyma anmälningar till Försäkringskassan. Enligt anmälningarna anställde Lindgren sin sambo till en hög chefsposition underställd honom själv. Tidningen Expressen skrev om historien och i förra veckan lämnade Lindgren sin tjänst.

Enligt utredningen var Jonas Lindgren jävig: "Gruppens bedömning är att agerandet efter tillsättningen i så hög grad strider mot regelverket att det ger grund för uppsägning av personliga skäl", heter det i utredningen.

– Det han (Jonas Lindgren) gjort med att attestera sin flickvän är allvarligt, så allvarligt att det, om han hade varit kvar hos oss, kunnat leda till uppsägning, säger Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson.

Flickvännen lyftes under Lindgrens tid upp till chef för kundkommunikation, och hennes månadslön höjdes med 10 000 kronor, enligt Expressen.

Personalchefen var formellt kvinnans chef, men Lindgren attesterade hennes lön och utlägg. I praktiken var han därmed hennes arbetsledare och jävsituationen var inte löst, enligt utredningen.

TT

Publisert: