Inrikes

Obetalda sms-lån fortsätter öka

INRIKES

Stockholm. Berget av obetalda sms-lån fortsätter att växa. Under förra året fick Kronofogden in nästan 36 000 ansökningar om betalningsförelägganden på sms-lån.

Första halvåret i fjol kom det in 17 299 ärenden och under hösten 18 476. Totalt under året alltså 35 775 ansökningar på grund av obetalda sms-lån.

– Det är väldigt, väldigt, tydligt att pilen fortfarande pekar uppåt, säger Janne Åkerlund, som jobbar med förebyggande arbete hos Kronofogden.

Andelen ungdomar med obetalda sms-lån minskar, men de är fortfarande överrepresenterade i Kronofogdens statistik.

Under helåret 2006 stod de unga, mellan 18 och 25 år, för 40 procent av de obetalda lånen. Året därpå stod de för 36 procent och 2008 för 27 procent.

Fler kvinnor

I Östergötland till exempel har andelen unga sjunkit från 44 procent till 25 procent. Också i Stockholm har andelen unga av dem med obetalda sms-lån gått ned rejält, från 32 procent till 25 procent, enligt Kronofogdens statistik.

– Det är mycket glädjande och vi vill gärna tro att vårt förebyggande arbete gett resultat. Man föds inte med sunt förnuft när det gäller privatekonomin. Det är något man måste lära sig, konstaterar Åkerlund.

Det har skett en åldersmässig förskjutning från de yngsta till de äldre. Den största ökningen av antalet ärenden hos Kronofogden, jämfört med 2007, gäller dem som är 36 år eller äldre.

En annan trend som Kronofogden noterar är att kvinnornas andel ökar. Nu står kvinnorna för nästan lika många av de obetalda sms-lånen som männen och i åldersgruppen från 46 år och uppåt är kvinnornas andel större än männens.

Vill se fördröjning

Stockholmare, göteborgare och skåningar har flest obetalda sms-lån. Men procentuellt sett har ökningen varit störst i Jämtland, Värmland, Västernorrland och Blekinge län.

Kronofogden och Konsumentverket har gemensamt lagt en rad förslag för att minska riskerna för ekonomiska problem i samband med bland annat sms-lånen.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes