Inrikes

Frän JO-kritik mot kvinnofängelse

INRIKES

Stockholm. Justitieombudsmannen (JO) riktar flerfaldigt frän kritik mot Kriminalvården och kvinnofängelset Färingsö för behandlingen av en fånge med diabetes.

Fången anmälde fängelset Färingsö, väster om Stockholm, för en lång rad fall av dålig behandling. Hon ska bland annat, trots sin sjukdom som kräver jämnt näringsintag, ha låsts in utan mat och dryck två dagar i rad.

Kriminalvården medger att en vårdare den ena av dagarna glömde att ge fången mat och dryck i samband med en visitation. JO anser att detta "är oacceptabelt" och påpekar att fångars hälsa "självfallet" inte får riskeras.

Fången anmäler också kraftigt försenad tandvård. JO finner att fångens ansökan inte registrerats och dokumenterats rätt. Kriminalvården medger att det "inte kan uteslutas" att vården försenats. Detta är "inte acceptabelt", skriver JO - som dock noterar vidtagna åtgärder för förbättring.

Vidare klagar fången på att hon inte fått de mediciner hon behöver, vilket i sin tur Kriminalvården tillbakavisar. Men också vad gäller fångarnas medicinering finner JO att fängelset saknar rutiner och har dålig dokumentation.

Detta ser JO som "ytterst otillfredsställande", och JO "utgår från" att en översyn och nedteckningen av rutiner redan har genomförts.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes