Inrikes

Var fjärde drabbas av brott

INRIKES

Stockholm. Efter flera års minskning ökar nu andelen svenskar som säger sig ha utsatts för brott.

Fler kvinnor hotas och trakasseras.

Totalt sett var det 24 procent av svenskarna som i fjol sade sig ha utsatts för något brott jämfört med 22 procent 2012, visar en rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå).

– Vi har haft en minskande trend sedan vi började mäta 2005. Men det här är bara ett enstaka år. Vi måste följa utvecklingen längre för att se om det är en trend, säger Åsa Irlander Strid, utredare på Brå.

Ökningen handlar främst om att fler kvinnor säger sig vara drabbade av hot, trakasserier och sexualbrott. Särskilt utsatta är ensamstående kvinnor med barn.

Män däremot utsattes oftare än kvinnor av en annan brottstyp som ökat rejält på senare år, olika sorters bedrägerier. Förra året drabbades 3,5 procent av svenskarna, vilket motsvarar omkring 257 000 personer.

– Där är det till skillnad från många andra brott inte främst de yngsta som är mest utsatta, utan även lite äldre personer, säger Åsa Irlander Strid.

Resultatet redovisas i en delrapport från den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar. Materialet bygger på intervjuer med omkring 12 000 personer i åldrarna 16-79 år.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes