Macchiarini utreds för nytt fusk

INRIKES

Forskning. För en månad sedan fick den omstridde kirurgen Paolo Macchiarini sparken från Karolinska institutet (KI). Nu utreder KI ännu ett fall av misstänkt forskningsfusk där Macchiarini är inblandad.

Den här gången handlar det om en artikel i tidskriften Respiration, där Macchiarini är en av författarna. Artikeln handlar om en svårt sjuk patient på Karolinska sjukhuset som inte svarade på vanlig behandling med konstgjord lunga, så kallad ecmo. Artikelförfattarna provade då en annan behandling för att förbättra patientens andning.

– Det vi har reagerat på är man inte hade etikgodkännande innan man startade behandlingen. Det finns även några till tveksamheter, säger Henrik Grönberg, prorektor vid KI.

– Nästa vecka kommer vi att skriva till alla de 26 författarna och be dem svara på de frågor vi har. När vi har fått deras svar kommer vi att fatta beslut om vi ska skicka detta till extern granskning.

– Det är alldeles för tidigt att i dag säga om det förekommit fusk.

Paolo Macchiarini fick lämna KI på grund av sin kontroversiella forskning kring kostgjorda luftstrupar, som kostat flera människor livet. Han ska också ha lämnat oriktiga uppgifter i de cv han lämnat in till institutet samt visat "oaktsamhet i forskning".

TT