Ersättning för id-kontroller i efterskott

INRIKES

Samhälle. De transportföretag som utför id-kontroller ska i efterhand kunna ansöka om statlig ersättning. Ansökningarna ska lämnas till Trafikverket och ersättningskraven ska kunna styrkas, har regeringen beslutat. Riksdagen har gett klartecken till att avsätta upp till 139 miljoner kronor som kan användas till ersättning till transportörerna.

"Det är glädjande att vi nu kan presentera en färdig ordning för hur transportörerna kan ansöka om ersättning för sina kostnader för att utföra id-kontroller", säger infrastrukturminister Anna Johansson (S) i ett pressmeddelande.

TT