Minskade utsläpp - som 140 000 bilar

INRIKES

Inrikes. Naturvårdsverket går vidare med det så kallade Klimatklivet. Med nya klimatstöd beräknas Sveriges utsläpp av växthusgaser minska med 442 000 ton per år.

Beslutade investeringar inkluderar drygt 5 000 nya laddpunkter för elbilar, olika biogasprojekt och destruktionsanläggningar för lustgas på sjukhus för att nämna några av projekten.

Regeringen har redan höjt anslaget i statsbudgeten en gång. Från 125 miljoner per år kommer ytterligare 600 miljoner kronor per år att fördelas på specifika projekt beviljade utifrån Naturvårdsverkets klimatåtgärder tre år framåt.

Kön är lång

Tanken är att pengarna ska fungera som ett stöd för den kommun, region eller det företag som har ett redan delfinansierat projekt, förklarar klimatminister Isabella Lövin (MP).

– Man får som högst 50 procent delfinansierat av oss. Sedan skjuter den som har fått det här stödet till minst lika mycket pengar. Kön är lång för att få tillgång till pengarna.

Med delfinansieringen inkluderad, landar den sammanslagna investeringen på ungefär 1,4 miljarder kronor.

Minskningen av Sveriges utsläpp av växthusgaser med 442 000 ton per år motsvarar utsläppen från 140 000 bensinbilar.

– Vi har inte en dag att förlora. Regeringen har för avsikt att visa resten av världen att det är möjligt att göra det här, främst genom klimatsmarta tekniska lösningar, säger Isabella Lövin.

Satsningen har ifrågasatts

Regeringens satsning på klimatsmarta åtgärder ligger långt ifrån oppositionens förslag. Ett argument från bland annat Moderaterna har varit att åtgärderna inte är kostnadseffektiva nog.

– Vi kan inte ta ansvar för klimatförändringarna genom att köpa billiga utsläppsminskningar i u-länder utan att göra något på hemmaplan, säger Isabella Lövin.

TT