Fler röstar på än gillar SD

INRIKES

Politik. Det är betydligt fler som skulle rösta på Sverigedemokraterna i dag än som sympatiserar med partiet, visar SCB:s partisympatiundersökning.

Om det vore val i dag skulle 17,5 procent rösta på SD medan 13,1 procent uppger att det är det parti som står dem närmast.

Det innebär att många väljare röstar på SD i protest mot något snarare än att de sympatiserar med partiet. Hos övriga partier är skillnaden betydligt mindre och ibland den omvända.

För Moderaterna är det just omvänt. 25,4 procent uppger att M står dem närmast, medan 22,8 procent som svarar att de skulle rösta på partiet om det vore val i dag.

Överväger SD

Samma sak gäller för Socialdemokraterna, där 31,3 procent sympatiserar med S medan 29,2 procent uppger att de skulle rösta på partiet i dag.

– Att både Moderaterna och Socialdemokraterna har högre andel sympatisörer skulle kunna antyda att det finns en grupp som egentligen sympatiserar med dem men som överväger att rösta på SD, men utan underlag vet vi inte säkert, säger statsvetaren Jonas Hinnfors till TT.

Att fler uppger att de sympatiserar med ett parti än att de röstar på det, anger också den potential som finns för partiet. Ett annat sätt att mäta ett partis potential är att titta på väljarnas nästbästa parti.

Nästbästa parti

Här har SD till exempel 12,3 procent av M-sympatisörerna som har SD som nästbästa parti. Av KD-sympatisörerna anger 9,4 procent SD som nästbästa val. Av S-väljarna är det 4 procent som gör det.

Moderaterna försöker få tillbaka M-väljare som gått till SD och här finns uppenbarligen en potential, eftersom 40,8 procent av SD-väljarna anger M som nästbästa parti. Bara 11,0 anger S som nästbästa. Socialdemokraternas potential ligger hos MP-väljarna och Vänsterpartiet, där 34,7 procent respektive 40,7 anger S som nästbästa.

TT